zaterdag 1 december 2012

My super sweet cat Izzi

My super sweet cat Izzi. When I have to work a lot, like the past few days, she's very annoying, when I have free time. She's constantly climbing on me and tries to lick my face. It's like I'm her drug which I abstain from her. But every time I see this illustration, based on a picture, I fall in love again.

Mijn super lieve kat Izzi. Wanneer ik veel moet werken, zoals de afgelopen dagen, is ze erg vervelend wanneer ik weer thuis ben. Ze probeert steeds op mij te klimmen en mijn gezicht af te likken, alsof ik een drug voor haar ben, dat ik haar heb onthouden. Maar iedere keer dat ik deze tekening zie, gebaseerd op een foto, weet ik weet hoeveel ik van haar houd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten