zaterdag 29 juni 2013

BoRecently I was at my parents for father's day . My sister and her dog were also visiting. That's where I made these two pictures of Bo. He's such a sweet dog. Maybe a little bit lazy, but very cute.

Nog niet zo lang geleden was ik bij mijn ouders ter gelegenheid van vaderdag. Mijn zus en haar hond waren daar ook. Ik heb daar deze twee foto's van Bo gemaakt. Hij is zo'n lieve hond. Misschien een beetje lui, maar erg schattig.     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten